Kızıl ötesi kurutucu

Endüstriyel kurutma ve ısıtma proseslerinde ınfratec-sisteminin çekirdel parçası ile ısıtılan ışın ısıtıcı elemanıdır.
Bu yapı elemanları değişik büyüklükte ve güçte üretilir ve özel isteklere uygun tek yüzey olarak kullanılır veya
ışın duvarları olarak veya komple tünel sistemi olarak kurulur. Böylece ısı gereksinimine uygun olarak optimum
yaklaşım sağlanır. INFRATEC kullanmaya hazır ısıtıcı elemanları, veya komple kurutma ve ısıtma sistemleri teslim eder.
Bir çok imalat prosesinde herhangi bir çeşitte kurutma, sertleştirme, ayırma ,katılaştırma ve eritme vs. Isıl işlem kullanılır.
INFRATEC-orta ve kısa dalga boyu kızıl ötesi daire ve çift boru yayıcılarının geliştirme ve üretiminde
tanınmış –gaz-kızıl ötesi-ışın yayıcı bölümünde de çok avantajlı çözümler sunar:

gazlı- kızıl ötesi –ışın ısıtıcıları:
 


Gazlı-kızıl ötesi –ışın ısıtıcıları kızıl ötesi ışınlar üretip,direk ısı taşıyıcı olmadan ışınlanan nesneye verir.
Bunlar sadece nesneye değince ısıya dönüşür- bunun anlamı:


Kurtma için neredeyse enerjinin tamamının kullanımı.
Hava endirek olarak ısıtılır. Elektrikli veya gazlı kızıl ötesi ısıtmalar , normal kurutma yöntemlerinden çok daha üstündür.
Ve gerçekten: ürünün elverdiği yerde ,gazlı kızıl ötesi ışın brülörleri şaşırtıcı olasılıklar sunar:

-optimum ısı transferi,kızıl ötesi ışınlar nesneye değince ısıya dönüşür.
-hava sadece endirek olarak ısıtılır.
-yüksek çalışma süreleri,kuruma zamanı,amaçlı ve direk ısı transferi ile çok düşürülür.
-küçük yer işgali,INFRATEC-ışın ısıtıcılı kurutma ve ısıtma cihazları %50 yer tasarrufu sağlar(ürüne bağlı)
-düşük işletme masrafları ,ekonomik enerji kayanğı-gazdır.ısıtma zamanı yoktur.
 2 dakika içinde tam ısıtma kapasitesine erişir.


Hazır kurutma tesisleri,girişe veya çıkışa ve de özel yapım ile kurutmanın içine de yerleştirilen ön ısıtma bölgeleri ile sonradan arttırılbilir.